طه, . (1972). اکبار المبرد ابا تمام. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 2(3), 98-111. doi: 10.33899/radab.1971.166503
حازم الحاج طه. "اکبار المبرد ابا تمام". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 2, 3, 1972, 98-111. doi: 10.33899/radab.1971.166503
طه, . (1972). 'اکبار المبرد ابا تمام', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 2(3), pp. 98-111. doi: 10.33899/radab.1971.166503
طه, . اکبار المبرد ابا تمام. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1972; 2(3): 98-111. doi: 10.33899/radab.1971.166503