التکریتی, . (1975). عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری (ت130-135هـ / 747-752م) وکتابته التاریخیة فی السیرة والمغازی. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 5(6), 157-188. doi: 10.33899/radab.1975.166373
محمود یاسین التکریتی. "عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری (ت130-135هـ / 747-752م) وکتابته التاریخیة فی السیرة والمغازی". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 5, 6, 1975, 157-188. doi: 10.33899/radab.1975.166373
التکریتی, . (1975). 'عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری (ت130-135هـ / 747-752م) وکتابته التاریخیة فی السیرة والمغازی', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 5(6), pp. 157-188. doi: 10.33899/radab.1975.166373
التکریتی, . عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری (ت130-135هـ / 747-752م) وکتابته التاریخیة فی السیرة والمغازی. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1975; 5(6): 157-188. doi: 10.33899/radab.1975.166373