النعمة, . (1977). الرای العام العراقی واتفاقیة 1930 : دوره واثره على سیر الاتفاقیات. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7(8), 83-107. doi: 10.33899/radab.1977.166282
کاظم هاشم النعمة. "الرای العام العراقی واتفاقیة 1930 : دوره واثره على سیر الاتفاقیات". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7, 8, 1977, 83-107. doi: 10.33899/radab.1977.166282
النعمة, . (1977). 'الرای العام العراقی واتفاقیة 1930 : دوره واثره على سیر الاتفاقیات', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7(8), pp. 83-107. doi: 10.33899/radab.1977.166282
النعمة, . الرای العام العراقی واتفاقیة 1930 : دوره واثره على سیر الاتفاقیات. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1977; 7(8): 83-107. doi: 10.33899/radab.1977.166282