Keywords = الشعر الجاهلی
Number of Articles: 7

1

الزوجات فی شعر صدر الإسلام

اداب الرافدین
Volume 37, Issue 45, Winter 2007, Page 184-212
علی کمال الدین الفهادی

2

شخصیة الرسول (ص) فی شعر حسان بن ثابت

اداب الرافدین
Volume 22, Issue 24, Spring 1993, Page 275-296
علی کمال الدین الفهادی

3

صورة القصیدة الجاهلیة

اداب الرافدین
Volume 5, Issue 6, Spring 1975, Page 273-286
علی محمد علی الحبوبی

4

ظاهرة الحزن فی دواوین شعراء المعلقات دراسة موضوعیة فنیة (رسالة ماجستیر)

اداب الرافدین
Volume 34, Issue 38, Winter 2004, Page 345-346
سامی محمد; مؤید محمد الیوزبکی

5

قراءة فی رموز قصیدتین لزهیر بن أبی سلمى

اداب الرافدین
Volume 36, Issue 43, Winter 2006, Page 153-170
باسم ادریس قاسم

6

قراءة فی قصدة بشر بن ابی خازم فی رئاء نفسه

اداب الرافدین
Volume 23, Issue 25, Autumn 1993, Page 128-140
محمود درابسة

7

نقـد التأصیـل اللغـوی للشعـر الجاهلـی

اداب الرافدین
Volume 39, Issue 53, Spring 2009, Page 67-90
باسم ادریس قاسم