Author = لمى عبدالعزیز مصطفى
Number of Articles: 5

1

اعادة رسم الخارطة الاداریة للولایات العراقیة ولایة بغداد 1869-1872 انموذجًا

اداب الرافدین
Volume 50, Issue 82, Summer 2020, Page 407-446
لمى عبدالعزیز مصطفى

2

الخلفیة السیاسیة والثقافیة للنخبة الوزاریة العراقیة

اداب الرافدین
Volume 41, Issue 60, Summer 2011, Page 226-253
لمى عبدالعزیز مصطفى

3

تعلیم الإناث فی العراق 1895 – 1918م

اداب الرافدین
Volume 35, Issue 41.1, Spring 2005, Page 553-572
لمى عبدالعزیز مصطفى

4

جریدة الرقیب البغدادیة 1909-1910م أنموذجا للصحافة الناقدة

اداب الرافدین
Volume 36, Issue 44, Spring 2006, Page 145-168
لمى عبدالعزیز مصطفى

5

نادی الجزیرة فی الموصل 1936 – 1973م " دراسة وثائقیة "

اداب الرافدین
Volume 44, Issue 69, Winter 2014, Page 323-360
لمى عبدالعزیز مصطفى